Aktualności

Drukuj

Wycieczka do Lewoczy i Preszowa

W dniu 7 listopada 2016 r. grupa uczniów naszego gimnazjum uczestniczyła w wycieczce krajoznawczej na Słowację. Po raz kolejny odwiedziliśmy kraj naszych południowych sąsiadów, zapoznając się z bogatą kulturą, architekturą i życiem codziennym Słowaków. Celem naszej listopadowej wizyty na Słowacji był Preszów i Lewocza, piękne  stare miasta z ciekawymi zabytkami i historią.

Na zaproszenie  Dyrekcji Gimnazjum im.  św. Mikołaja w Preszowie gościliśmy  również w murach tej placówki, obserwując  codzienne  życie szkoły.

  Ponadto mieliśmy możliwość zapoznania się z organizacją szkolnictwa na Słowacji. W ten sposób dowiedzieliśmy się, iż ostatnie klasy słowackiego gimnazjum odpowiadają polskiemu liceum. Byliśmy w kilku pracowniach przedmiotowych, w sali gimnastycznej, a także w szkolnej kaplicy, bowiem szkoła jest prowadzona przez organizację kościelną. Podczas lekcji przygotowanej przez nauczyciela języka angielskiego, dzięki prezentacji multimedialnej, zapoznaliśmy się z osiągnięciami (również międzynarodowymi) uczniów tego gimnazjum. Zostaliśmy także ugoszczeni obiadem w szkolnej stołówce, przygotowanym dla nas przez Gospodarzy. W podziękowaniu za bardzo miłą gościnę przekazaliśmy dyrekcji gimnazjum szklany upominek. Zgodnie z planem czekamy teraz na rewizytę młodzieży słowackiej w naszej szkole. Będziemy mogli pochwalić się wtedy naszymi osiągnięciami i samą szkołą. Młodzież ze Słowacji odwiedzi nas najprawdopodobniej wiosną 2017 roku. Naszą relację uzupełniamy kilkoma zdjęciami wykonanymi podczas spotkania w szkole.