Aktualności

Drukuj

Konkurs Historyczny

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ogłasza II edycję konkursu pt. "Stan wojenny w Polsce". Temat kolejnej edycji brzmi "Stan wojenny w Polsce południowo-wschodniej". Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej poświęconej tematyce stanu wojennego na terenie dzisiejszego Podkarpacia. Konkurs jest otwarty dla uczniów gimnazjum i ponadgimnazjalnych woj. Podkarpackiego. Konkurs jest przeprowadzany w jednym etapie.
Zgłoszenia należy składać do pani Ewy Bereś i pana Włodzimierza Nabywańca.
Uczeń ma przygotować pracę w programie Power Point, która powinna mieć twórczy charakter i opierać się na szerokiej bazie  źródłowej. Praca ma być zapisana na płycie DVD. Zapraszamy do udziału!