Drukuj

Dla kandydatów

 Prezentacja o naszej szkole

„Istniejemy dla naszych uczniów,
tych ambitnych, zdolnych, odpowiedzialnych,
ale także dla tych niesfornych, mających problemy.
Ich wszystkich chcemy przygotować do dalszej nauki,
do życia we współczesnym świecie.”

Jesteśmy szkołą:

 • wszechstronnego rozwoju osobowości,
 • wzajemnego zaufania, szacunku i akceptacji,
 • kreatywnej postawy wobec świata i odpowiedzialności,
 • wrażliwości i tolerancji,
 • radości i entuzjazmu,
 • dającą solidne podstawy wiedzy i umiejętności, planowania dalszej kariery.

Gimnazjum nr 4 wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie. Zajmuje 4-kondygnacyjny, oddzielny budynek w kompleksie szkół (SP15, G4, IILO) przy ul.Stefana Kisielewskiego 18 na Osiedlu Romualda Traugutta. Budynek jest chroniony przez firmę „ARMA” i wyposażony w monitoring wizyjny, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Gimnazjum uczestniczy w ogólnopolskim programie "Szkoła bez przemocy". 

Klasy liczą przeciętnie 26-28 uczniów.
Lekcje odbywają się na I zmianę w godz. 8:00 – 14:10.

Naszym celem nadrzędnym jest wysoka jakość nauczania i wychowania. Od wielu lat regularnie osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego (najwyższe wśród gimnazjów prowadzonych przez gminę Krosno), mieszczące się w czołówce województwa i kraju. Nasi uczniowie są laureatami i finalistami różnych konkursów przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i inne instytucje, a także zwycięzcami współzawodnictwa sportowego w wielu dyscyplinach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Dla uczniów, którzy mają problemy w nauce prowadzimy zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów. Staramy się tak kształtować osobowość ucznia, aby umiał on dokonywać w życiu odpowiedzialnych i dobrych wyborów.

Szkołę wyróżnia:

 • wysoki poziom nauczania,
 • najwyższy poziom wyników egzaminu gimnazjalnego wśród gimnazjów prowadzonych przez gminę Krosno,
 • duża ilość laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty,
 • najwyższe w Krośnie wyniki rywalizacji sportowej uczniów,
 • nowoczesna baza
  - pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym,
  - biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
  - bardzo dobrze wyposażone, estetyczne pracownie przedmiotowe,
  - duża sala gimnastyczna, sala judo, nowoczesna profesjonalna siłownia, boiska sportowe do piłki nożnej, kosza, siatkówki ORLIK 2012,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • szeroka oferta kół zainteresowań i zajęć sportowych,
 • organizacja różnych, ciekawych imprez towarzyszących nauce,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów i ich dyscyplinę,
 • otwartość na potrzeby i problemy uczniów.

 

W szkole funkcjonuje gabinet higieny i stomatologii, uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku prowadzonego przez ajenta. Poradnictwem dla uczniów i ich rodziców służy psycholog szkolny.
Dla chętnych prowadzimy dodatkowe zajęcia języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii.
Lekcje z języka angielskiego odbywają się w podziale na grupy w zależności od stopnia zaawansowania. Drugim językiem obcym może być: język niemiecki, francuski lub rosyjski - w zależności od zainteresowania uczniów.
Część zajęć w-fu odbywa się na basenie.

GIMNAZJUM NR 4 TO SZKOŁA DLA CIEBIE!!! ZAPRASZAMY! DOłĄCZ DO NASZEJ GIMNAZJALNEJ BRACI!!!

Gimnazjum nr 4 inaugurowało swoją działalność 1. 09. 1999 r. Naukę w 6 oddziałach rozpoczęło wtedy 158 uczniów. Od początku istnienia szkoła wpisała się trwale w życie społeczności Osiedla Traugutta. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów okolicznych szkół podstawowych, ponieważ ma na swoim koncie liczne osiągnięcia i dobrze przygotowuje młodzież do dalszej nauki.
Obecnie w 15 oddziałach uczy się 404 uczniów.
Od 1.09.2007 r. funkcjonujemy w strukturze Miejskiego Zespołu Szkół nr 4.

Tradycją szkoły stały się następujące wydarzenia:

* Rajd Beana – integracyjna impreza dla klas I,
* Przyjęcie pierwszoklasistów do grona gimnazjalnej braci,
* Dzień Nauczyciela – wspólna zabawa nauczycieli i uczniów,
* Konkurs Wiedzy o Małej Ojczyźnie z okazji Święta Niepodległości,
* Uroczyste spotkania wigilijne,
* Ministudniówki dla kl. III,
* Pierwszy Dzień Wiosny – imprezy SU,
* Spotkania z Sybirakami,
* Dzień Dziecka – Szkolne Mistrzostwa Sportowe na wesoło,
* Udział w akcjach charytatywnych: Pola nadziei, I ty możesz zostać św. Mikołajem, WOŚP, Podziel się posiłkiem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
* Konkursy na Mistrza Przedmiotu,
* Wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
* Wybory laureatów konkursu „Złota Dziesiątka Absolwentów”,
* Pożegnanie absolwentów.

Języki obce: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

 

Koła zainteresowań:

Dla każdego coś specjalnego:

 • koła przedmiotowe:
  - polonistyczne,
  - historyczne,
  - wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym,
  - matematyczne,
  - fizyczne,
  - chemiczne,
  - biologiczne
  - turystyczno-geograficzne,
  - informatyczne i techniczne,
  - języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
 • koła artystyczne:
  - muzyczne,
  - plastyczne,
  - taneczne,
 • koła sportowe:
  - aerobik,
  - koszykówka,
  - piłka nożna,
  - siatkówka,
  - piłka ręczna,
  - lekkoatletyka.

Od wielu lat organizujemy wycieczki zagraniczne do wielu krajów :

- Austria,

- Słowacja,

- Czechy,

- Litwa,

- Węgry,

- Wielka Brytania.

Dzięki tym wyjazdom uczniowie poznają historię i kulturę tych państw oraz doskonalą umiejętności językowe.

 

W bieżącym roku w maju organizowany jest kolejny wyjazd do Wielkiej Brytanii.

W poprzednich latach prowadziliśmy program „Anglik na żywo” - zajęcia dla uczniów prowadzone przez studentów angielskich, którzy przyjeżdżali na wakacje do Polski. Dzięki tym kontaktom organizowane są obozy językowe w Anglii, na których uczniowie poza praktycznym doskonaleniem języka zwiedzają najciekawsze miejsca Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku w maju skorzysta z tego typu formy kolejna grupa. Organizujemy także obozy letnie połączone z nauką języka angielskiego i tańca towarzyskiego w Słowacji. W 2010, 2011 i w 2012 roku Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał naszemu gimnazjum tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM.

Największe sukcesy gimnazjalistów to:

COROCZNI STYPENDYŚCI PREZYDENTA MIASTA KROSNA ZA SUKCESY NAUKOWE ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (wspieranie młodzieży uzdolnionej w przedmiotach matematyczno- przyrodniczych)

LAUREACI i FINALIŚCI Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
(140 uczniów w latach 2002-2016)

LAUREACI I FINALIŚCI innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim:
Ogólnopolski Konkurs "Arsenał Pamięci"
Ogólnopolskim Konkurs Alfik Matematyczny
Ogólnopolskim Konkurs Alfik Humanistyczny
Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko"
Paszport Europejski
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Konkurs "Co chcę pokazać rówieśnikom w mojej miejscowości"
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moja Ziemia – Mój Świat
Wojewódzki Konkurs Ekol. Formy Ochrony Przyrody
Ogólnopolski Konkurs Literacki Przyroda – moja miłość
Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę,
Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko – Planeta.


Sukcesy w wielu konkursach rejonowych i powiatowych:
historyczne: Wiek sukcesów – wiek zwycięstw, Krosno – historia i współczesność, Razem w Europie,
fotograficzne: Prosto z Krosna, techniczne: Podniebne marzenia,
literackie, recytatorskie, teatralne: Książka na niepogodę, Moje najwspanialsze święta, Życie nie po to jest, by brać,
Mikołajkowe spotkania z satyrą małych form teatralnych,
Festiwal Bajek - małych form teatralnych, Poezji Współczesnej Bronisławy Betlej, Bez piątej klepki.

NAjWAŻNIEJSZE SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW G4

Wielokrotnie czołowe miejsca w województwie (3, 4) we współzawodnictwie sportowym Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego (wśród ponad 430 gimnazjów).
Od wielu lat coroczne I miejsce we współzawodnictwie sportowym gimnazjów Miasta Krosna.
Drużynowe sukcesy na szczeblu wojewódzkim w takich dyscyplinach jak: koszykówka, tenis stołowy, szachy, aerobik, taniec.
Wiele sukcesów drużynowych w piłce ręcznej i siatkowej w zawodach rejonowych, powiatowych oraz sukcesów indywidualnych uczniów w LA, pływaniu, szachach, judo, tenisie stołowym.


PRZED TOBĄ WAŻNY WYBÓR!
NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ - CZEKAMY NA CIEBIE!
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU W NASZYM G4!