Drukuj

Informacje o szkole

Akt założycielski

 

 

Historia Szkoły

 Gimnazjum nr 4 inaugurowało swoją działalność 1 września 1999 r. w związku z reformą oświaty. Naukę w 6 oddziałach rozpoczęło wtedy 158 uczniów. Kierowanie placówką powierzono Pani Jolancie Gębarowskiej, która funkcję tę pełniła nieprzerwanie do 2012 r.
W 2007 r. Gimnazjum nr  4 i Szkoła Podstawowa nr  15 weszły w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, do którego w 2012 r. dołączyło Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Konstytucji 3 Maja. Dyrektorem nowego Zespołu Szkół został Pan Witold Deptuch.
Obecnie w 15 oddziałach uczy się 401 uczniów (klasy I - 150 osób, klasy II - 137 osób, klasy III - 114 osób). Rok szkolny 2014/2015 jest szesnastym rokiem działalności placówki.
Od początku szkoła wpisywała się w życie Osiedla Romualda Traugutta. Cieszymy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych, ponieważ mamy na swoim koncie liczne osiągnięcia i dobrze przygotowujemy młodzież do dalszej nauki.

Tradycją szkoły stały się następujące wydarzenia:

* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

* Rajd Beana – integracyjna impreza dla klas I

* Przyjęcie pierwszoklasistów do grona gimnazjalnej braci

* Dzień Nauczyciela – wspólna zabawa nauczycieli i uczniów

* Konkurs Wiedzy o Małej Ojczyźnie z okazji Święta Niepodległości

* Uroczyste spotkania wigilijne

* ”Ministudniówki” dla kl. III

* Pierwszy Dzień Wiosny – imprezy SU

* Spotkania z Sybirakami

* Dzień Dziecka – Szkolne Mistrzostwa Sportowe na wesoło

* Udział w akcjach charytatywnych: I ty możesz zostać Św. Mikołajem, WOŚP, Podziel się posiłkiem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Góra Grosza itp.

* Konkursy na Mistrza Przedmiotu

* Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

* Wybory laureatów konkursu „Złota Dziesiątka Absolwentów”

* Pożegnanie absolwentów

* Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Obwód Gimnazjum

 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/669/99
Rady Miejskiej w Krośnie
z dnia 30 stycznia 2009 r.
Ustala się dla Gimnazjum nr 4 w Krośnie, ul. S. Kisielewskiego 18, nastepujący obwód:
Ulice:
Balkonowa
Batorego
Debrza
Dębowa
Dmochowskiego
Grunwaldzka
Guzikówka
Ikara
Jagiellońska
Kisielewskiego
Krukierka
Langiewicza
Lelewela
Lotników
Mała
Nad Badoniem
Pigonia
Plater
Pochyła
Podkarpacka
Prusa
Pużaka
Reymonta
Składowa
Słoneczna
Suchodolska
Traugutta
Wiejska
Witosa
Wyszyńskiego
Żwirki i Wigury

 

 Lokalizacja