Drukuj

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2018/2019


Przewodniczący: Szymon Śnieżek
Zastępca przewodniczącego: Natalia Fryc
Opiekunowie: Dorota Łopuszańska-Patrylak, Ewa Bereś

 

SEKCJA KULTURALNA:

Przewodniczący: Kacper Dziadosz

Członkowie:

Maciej Bęben

Alicja Woszczyk

Aleksandra Wajda 

Weronika Pelc

SEKCJA DEKORACYJNA:

Przewodniczący: Michał Wójtowicz

Członkowie:

Patrycja Samborowska

Martyna Kijowska

Staszek Świder

Maja Garbowska

Kinga Bury

Kamila Sowa

Oliwia Buczyńska

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Przewodniczący: Krzysztof Kubacki

Członkowie:

Inez Kut

Damian Jureczko

Aleksandra Celna

Zuzanna Karnas

Zuzanna Koś 

Karolina Zięba

Pola Urbanek

Maria Źrebiec

Natalia Sikora

 

Regulamin losowania „Szczęśliwego numerka”

1. Losowanie odbywa się raz w tygodniu, rano przed pierwszą lekcją
w gabinecie wicedyrektora gimnazjum.
2. Każdego tygodnia losowanie odbywa się w inny dzień, począwszy
od poniedziałku tj. poniedziałek, wtorek, środa itd.
3. Dwóch, wyznaczonych na stałe uczniów losuje jeden numerek
spośród 30.
4. Wylosowany numerek  nie wraca do puli w następnych losowaniach.
5. Po wyczerpaniu puli wszystkich numerów rozpoczyna się kolejna edycja.
6. Informacja o ,,szczęśliwym numerku” zostanie podana na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
7. Nauczyciele zobligowani są do niepytania w tym dniu wylosowanego „szczęśliwca”. Nie pisze on również niezapowiedzianych kartkówek.
8. Uczeń może zrezygnować z prawa do niepytania.
9. W przypadku niestosownego zachowania na lekcji uczeń może stracić prawo do niepytania.
10. Wszelkiego rodzaju zapowiedziane wcześniej formy sprawdzania wiedzy tj. sprawdziany, klasówki, kartkówki i inne nie zwalniają „szczęśliwego numerka” z uczestnictwa w nich.
11. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygają wicedyrektor gimnazjum
i opiekunowie SU.