Drukuj

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2017/2018


Przewodniczący: Kuba Niżnik
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Wilk
Opiekunowie: Joanna Bienia, Grażyna Senetelska, Anna Koś

 

SEKCJA KULTURALNA:

Przewodnicząca: Paulina Urbanek

Członkowie:

 Maja Szelc IIID

Karolina Menet IIID

Paulna Gromek IIIB

Łucja Borkowska IIIB

Paulina Urbanek IIIA

Jakub Kędzierski IIIA

Marcel Czekański IIIC

Anna Dragan IIIC

SEKCJA DEKORACYJNA:

Przewodnicząca: Paulina Wszołek

Członkowie:

 Martyna Kijowska IIE

Karolina Pilecka IID

Weronika Pelc IIA

Katarzyna Gierlach IID

Gabriela Wodzińska IIIC

Gabriela Rachwalska IIIA

Weronika Kołek IIIC

Paulina Wszołek IIIE

Emilia Gackowska IIIC

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Przewodniczący: Karol Gazda

Członkowie:

 Karol Gazda IIIB

Kacper Pisula IIIA

Mateusz Kosztyła IIIE

Szymon Bobek IIIE

Miłosz Gunia IIIB

Tobiasz Bęben IIC

Mateusz Jasiński IIC

 

 

 

 

 

Regulamin losowania „Szczęśliwego numerka”

1. Losowanie odbywa się raz w tygodniu, rano przed pierwszą lekcją
w gabinecie wicedyrektora gimnazjum.
2. Każdego tygodnia losowanie odbywa się w inny dzień, począwszy
od poniedziałku tj. poniedziałek, wtorek, środa itd.
3. Dwóch, wyznaczonych na stałe uczniów losuje jeden numerek
spośród 30.
4. Wylosowany numerek  nie wraca do puli w następnych losowaniach.
5. Po wyczerpaniu puli wszystkich numerów rozpoczyna się kolejna edycja.
6. Informacja o ,,szczęśliwym numerku” zostanie podana na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
7. Nauczyciele zobligowani są do niepytania w tym dniu wylosowanego „szczęśliwca”. Nie pisze on również niezapowiedzianych kartkówek.
8. Uczeń może zrezygnować z prawa do niepytania.
9. W przypadku niestosownego zachowania na lekcji uczeń może stracić prawo do niepytania.
10. Wszelkiego rodzaju zapowiedziane wcześniej formy sprawdzania wiedzy tj. sprawdziany, klasówki, kartkówki i inne nie zwalniają „szczęśliwego numerka” z uczestnictwa w nich.
11. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygają wicedyrektor gimnazjum
i opiekunowie SU.