Drukuj

Szkolny Klub Wolontariusza

CECHY WOLONTARIUSZA

Dużo optymizmu i chęć do działania, motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, umiejętność wygospodarowania wolnej chwili, odwaga, empatia i otwartość, odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad 

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustrację odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniały w osobę stwarzającą problem. 

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą

 Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.

 

Szkolny Klub Wolontariusza 2018/2019

 

Przewodnicząca: Aleksandra Wajda

Zastępca: Inez Kut

Członkowie:

Marcelina Niepokój

Zuzanna Karnas

Zuzanna Koś

Szymon Śnieżek

Julia Tomkiewicz

Alicja Woszczyk

Karolina Zięba

Aleksandra Dębska

Natalia Fryc

Weronika Krężel

Gabriela Machnik

Karolina Pilecka

Natalia Prajsnar

Szymon Żebracki

 

koordynatorzy: Anna Smyka i Matylda Dziedzic

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Plan pracy SKW 2018/2019